Dış ticarette ibraz edilen belgelerin sonradan kontrol işlemleri düzenlendi

Yayınlama: 12.04.2023
33
A+
A-

Ticaret Bakanlığı, dış ticarette kullanılan menşe ve dolaşım belgelerinin sonradan kontrol işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirledi.

Bakanlık tarafından hazırlanan Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar), Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, A.TR dolaşım belgeleri ile menşe ispat belgelerinin kabulü, vize edilmesi ve sonradan kontrolünün yanı sıra menşe şahadetnamelerinin kabulü ve sonradan kontrolüyle ilgili olarak gümrük idareleri, ithalatçılar, ihracatçılar ve kanuni temsilcileri, ticaret veya sanayi odaları, ihracatçı birlikleri veya esnaf ve sanatkar odaları birlikleri tarafından yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Tebliğle dış ticarette kullanılan menşe ve dolaşım belgelerinin sonradan kontrolüne ilişkin mevzuat hükümleri tek bir düzenleme altında toplandı.


Böylece, sonradan kontrol işlemlerine ilişkin yorum farklılıkları giderilirken mevzuatta bütünlüğün sağlanması amaçlandı.

Düzenlemeyle sonradan kontrol işlemlerinde Bakanlık merkez birimleri, bölge müdürlükleri ve ticaret ve sanayi odaları ile ihracatçı birliklerinin görev ve sorumlulukları belirlendi.

Buna göre, gümrük müdürlükleri, ithalat sırasında kendilerine ibraz edilen A.TR dolaşım belgeleri ve menşe ispat belgelerini, doğruluğundan ve kurallara uygunluğundan şüphelenmeleri halinde, ilgili ülke nezdinde sonradan kontrolünün yapılmasını teminen, bağlı bulundukları gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğüne intikal ettirecek.

Gümrük müdürlükleri de TOBB, TİM veya TESK’e bağlı ilgili birlik veya odalar tarafından ilgili ülke nezdinde sonradan kontrolünün yapılmasını teminen, bağlı bulundukları gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğüne iletecek. Söz konusu belgelerin doğruluğuna ve gerçekliğine dair ilgili ülke yetkili idaresinden alınan yanıt ilgili birlik veya odalar tarafından ilgili bölge müdürlüğüne, ilgili bölge müdürlüğünce de talepte bulunan gümrük müdürlüğüne bildirilecek.

Belirtilen işlemler, TOBB, TİM veya TESK tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecek.

İthalat yapıldıktan sonraki kontrol ve denetimlerde doğruluğundan şüphe duyulması halinde de menşe şahadetnamelerine ilişkin sonradan kontrolünün yapılmasını teminen aynı süreç işletilecek.

Söz konusu hükümler, 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

MEDOS kullanılacak

Tebliğle Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) üzerinden elektronik ortamda düzenlenen belgeler ile internetten belge sorgulama imkanına ilişkin hükümler getirildi.

Buna göre, ihraç eşyasının cins, nevi, nitelik ve miktar itibarıyla MEDOS’a kaydedilen A.TR dolaşım belgeleri veya menşe ispat belgelerindeki kayıtlara uygun olup olmadığı ile bu kayıtların ilgili gümrük beyannamesinde yer alan bilgilerle uyumlu olup olmadığı hususları kontrol edilecek.

İhracatta düzenlenen belgelerin vize işlemi, MEDOS’ta gümrük beyannamesine ilişkilendirilmiş A.TR dolaşım belgesinin ve/veya menşe ispat belgesinin gümrük müdürlüğünce onaylanmasıyla tamamlanacak.Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.

betnis giriş
betnis
yakabet giriş